در حال بارگذاری لوگو

قوانین قرارداد مشارکت درساخت

قوانین قرارداد مشارکت درساخت

قوانین قرارداد مشارکت درساخت

قوانین قرارداد مشارکت درساخت

قوانین قرارداد مشارکت درساخت

تنظیم یک قرارداد معتبر بر پایه‌ی قوانین مشارکت در ساخت یکی از مهمترین جنبه‌های این فعالیت مشارکتی است؛ چراکه در مشارکت در ساخت صاحب زمین با شرکت یا هلدینگ ساختمانی بطور مستقیم در ارتباط است.
در این قرارداد هیچکدام از طرفین بدون رضایت طرف مقابل حق خروج از قرارداد را ندارند؛ مگر آن که در متن قرارداد، حق فسخ برای یکی از آن ها یا هردوی آن‌ها پیش بینی شده باشد.
از آنجا که تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت صرفاً به جنبه‌های مالی یک پروژه باز نمی‌گردد، لازم می دانیم به بررسی نکات مهم در این موضوع بپردازیم.

قوانین قرارداد مشارکت درساخت

نکات مهم در تنظیم قوانین قرارداد مشارکت درساخت

بایستی از صحت ادعای صاحب ملک مطمئن شوید یا آن شخص ثابت کند که اجازه این کار را دارد.

ملک باید سند رسمی داشته باشد.

مبالغی که دو طرف با آن سرمایه گذاری میکنند، بایستی به طور کامل مشخص شود.

در قوانین قرارداد مشارکت درساخت مدت زمان کار باید مشخص شود.به این منظور باید کار ساخت را مرحله بندی کرد و زمان پایان هر مرحله را در قرارداد تعیین کرد. برای مثال تاریخ دقیق خاکبرداری،‌ تاریخ دقیق اسکلت‌بندی،‌ تاریخ دقیق و روز سفت‌کاری و نازک کاری و تاریخ دقیق اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکی.

میزان سود و زیان باید تعیین شود.

بایستی یک ضمانت اجرایی وجود داشته باشد که اگر طرفین به تعهداتشان عمل نکنند، اجرا شود.

در قسمت بالایی همه صفحات  عبارت قرارداد مشارکت در ساخت را بنویسید. به هیچ عنوان از عبارت‌های دیگر مانند قرارداد مشارکت مدنی، مبایعه نامه و یا معامله و بیع استفاده نکنید. همچنین حق دریافت وام و واگذاری قرارداد به غیر را سلب کنید.بعد از امضای قرارداد به سازنده، وکالت غیرضروری ندهید. تنها در صورت نیاز، جهت انجام امور اداری می توانید به صورت محدود و مدت‌دار به سازنده وکالت کاری بدهید.

نوشتن یک پیام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید