بازسازی بافت های فرسوده

بازسازی بافت های فرسوده

بازسازی بافت های فرسوده

بازسازی بافت های فرسوده 

بازسازی بافت های فرسوده چگونه انجام می شود؟ بافت فرسوده شهری به عرصه هایی از محدوده قانونی شهرها اطلاق می شود که به دلیل فرسودگی کالبدی، برخوردار نبودن از خدمات شهری آسیب پذیر شده اند و ارزش مکانی، محیطی و اقتصادی نازلی دارند .این بافت ها به دلیل فقر ساکنان و مالکان آن ها، امکان نوسازی خود به خودی ندارند. به عبارتی  به عرصه هایی از محدوده قانونی شهرها اطلاق می شود. که یکی از سه مشخصه زیر را دارا باشد :

بلوک های که بیش از 50 درصد ابنیه آن ناپایدار و فرسوده باشد
بلوک هایی که بیش از 50 درصد معابر آن کمتر از 6 متر باشد
بلوک هایی که بیش از 50 درصد ابنیه آن کمتر از 200 مترمربع باشد

بازسازی بافت های فرسوده

ویژگی های عمومی بافت های فرسوده

عمر ابنیه

بیش از 80 درصد از ساختمان ها در این گونه بافت ها دارای قدمتی بیش از 50 سال می باشند. یا اگر در 50 سال اخیر ساخته شده باشند فاقد رعایت استانداردهای فنی هستند. به گونه ای که غیراستاندارد بودن آنها از ظاهر ساختمان قابل تشخیص است. ابنیه این بافت ها عمدتا قدرت مقاومت در مقابل زلزله ای با شدت متوسط را ندارند.

 

 دانه بندی

ابنیه مسکونی واقع در این گونه بافت ها عمدتا ریزدانه بوده و مساحت عرصه آن ها به طور متوسط کمتر از 200 مترمربع می باشد.

 

 نوع مصالح

مصالح به کار رفته در این گونه بافت ها عمدتا از انواع خشتی، خشت و آجر و چوب و یا آجر و آهن بدون رعایت اتصالات افقی و عمودی و فاقد سیستم سازه ای می باشند.

بازسازی بافت های فرسوده

 تعداد طبقات در بافت های فرسوده

 اکثر ابنیه در بافت های فرسوده یک یا دو طبقه هستند.

 

 وضعیت دسترسی ها

بافت های فرسوده که عمدتا بدون طرح قبلی ایجاد شده اند از ساختاری نامنظم برخوردارند و دسترسی های موجود در آنها عمدتا پیاده می باشد به گونه ای که اکثر معابر آن بن بست یا با عرض کمتر از 6 متر بوده و ضریب نفوذپذیری در آن ها کم است.

 

وضعیت خدمات و زیرساخت های شهری

بافت های فرسوده به لحاظ برخورداری از خدمات ، زیرساخت ها و فضاهای باز ، سبز و عمومی دچار کمبودهای جدی اند، مداخله در این گونه بافت ها از نوع تجمیع و نوسازی خواهد بود.

 

مرمت را می توان به سه روش برای بازسازی بافت های فرسوده به انجام رساند

طوری که در همگی به روز شدن و معاصر گردانیدن و حفظ هویت سازمان فضایی مدنظر است. هر کدام از این طریق ها دربرگیرنده ی مجموعه اقداماتی هستند. که براساس میزان وفاداری به گذشته در سه گروه بهسازی ، نوسازی ، بازسازی قرار می گیرند. این سه نوع مداخله هر یک طیف گسترده ای از اقدامات را برحسب نیاز شامل می شوند.

بازسازی بافت های فرسوده

به سازی

 در این نوع مداخله اصل بر وفاداری به گذشته و حفظ آثار هویت بخش در آنهاست. فعالیت بهسازی با هدف استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل موجود و تقویت جنبه های مثبت و تضعیف جنبه های منفی از حمایت ، مراقبت ، نگهداری ، حفاظت ، احیا ، استحکام بخشی و تعمیر صورت می پذیرد. دخالت در این بافت ها مستلزم رعایت ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی می باشد.

 

روش نوسازی در بافت های فرسوده

در این نوع مداخله حد وفاداری به گذشته از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است. و برحسب مورد از مداخله اندک تغییر را می تواند شامل گردد. نوسازی با هدف افزایش کارایی و بهره وری، بازگرداندن حیات شهری به بافت می باشد و از طریق نو کردن توان بخشی، تجدید حیات ، انطباق و دگرگونی صورت می پذیرد.

 

بازسازی

در این مداخله نه تنها هیچ الزامی برای حفظ گذشته وجود ندارد. بلکه با هدف ایجاد شرایط جدید زیستی – کالبدی – فضایی و از تحریب ، پاکسازی و دوباره سازی صورت می پذیرد. مقوله ی بازسازی به معنای از نو ساختن است. بازسازی زمانی صورت می گیرد. که در بنا، مجموعه و یا فضای شهری، فرسودگی به صورت کامل ایجاد شده باشد. معموال تخریب ناشی از آتش سوزی، جنگ و یا زمین لرزه است. با توجه به این که در بافت مورد نظر با همچین مسئله ای روبرو نیستیم .در این جا فقط به دو مقوله ی به سازی و نوسازی پرداخته شده است.

 

بروزرسانی : 17 دی 1401

نوشتن یک پیام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید