طراحی داخلی

طراحی داخلی

طراحی داخلی

طراحی داخلی

طراحی داخلی و نقشه کشی ، ساخت و ساز فضاها به دست انسان، بخشی از طراحی محیطی بوده و ارتباط نزدیکی با معماری دارد. گرچه طراحی برای ایجاد یک محیط خوشایند به دوران تمدن اولیه بشر برمی گردد. این رشته نسبتا جدید است. از اواسط قرن بیستم به نحوی از واژه دکوراتیو داخلی استفاده شد که تقریبا معنا خود را از دست داد. بنابراین واژه های توصیفی بیشتری مورد استفاده قرار گرفته اند.

اصطلاح طراحی داخلی نه تنها محدوده بزرگتری را شامل شده .بلکه خود را به عنوان یک حرفه جدی نشان می دهد. در بعضی از کشورهای اروپایی ،جایی که این حرفه از آنجا نشات گرفته. به عنوان معمار داخلی از این حرفه یاد می شود. کسانی نگران تعداد بالای عناصر به کار رفته که ساخت دست بشر هستند. این رشته را به عنوان طراحی محیطی نام می برند. طراحی داخلی با اینکه یکی از شاخه های معماری می باشد.باید این نکته را در نظر داشت که هر شاخه تخصصی در هر رشته صرفا در محدوده همان مجموعه معنادار خواهد بود.

بهترین ساختمان ها و فضای داخلی، فضاهایی هستند. که میان عناصری که کلیت را تشکیل می دهند. ناهمخوانی وجود نداشته باشد. در میان عناصر، جنبه های سازه ای یک ساختمان، برنامه ریزی سایت، محوطه سازی، مبلمان و گرافیک معماری ( علائم ) ، و همچنین جزئیات داخلی است .که در نمونه های بسیاری از ساختمان های برجسته و داخلی ایجاد شده است و به صورت یکپارچه(هماهنگ) عمل می کنند. طراحی داخلی به دلیل پیچیدگی تکنولوژیکی ، برنامه ریزی و ساخت در دوران معاصر ؛ ممکن نیست. معمار یا طراح در تمام جنبه های ساختمانی که در دوران مدرن ساخته می شود متخصص باشد.

طراحی داخلی

ضروری است که متخصص ها به صورت گروهی و در ارتباط با یکدیگر با دانش کافی در جهت رسیدن به هدف مشترک همکاری کنند.در حالی که معمار بر روی طراحی کلی بنا تمرکز می کند.

طراح داخلی به جنبه های دقیق مقیاس طراحی، زیباشناسی خاص و کاربردی و پرسش های روانشناختی و شخصیت و ویژگی فضا درگیر است. اگر چه این رشته هنوز یک حرفه در حال توسعه است . بدون تعریف دقیق از محدودیت های آن اما این گرایش می تواند در دو گروه مسکونی و غیر مسکونی طبقه بندی شود.

 

بروزرسانی : 17 دی 1401

نوشتن یک پیام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید